Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Afsprakenkader Monitoring van Soorten

Voor de implementatie van de instandhouddingsdoelstellingen verwacht Europa om de zes jaar een evaluatie van de monitoring. Op die manier kan Europa nagaan of de genomen maatregelen toereikend zijn. In het kader van die monitoring kan de Vlaamse overheid zich toegang verschaffen tot nog nader te bepalen private eigendommen (bossen, velden, akkers).

Hoewel het Natuurdecreet in de wettelijke mogelijkheid voorziet om het toegangsrecht eenzijdig op te leggen, zelfs af te dwingen, heeft het Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos (APB-NB) in samenwerking met Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) garanties voor de eerbiediging van het eigendomsrecht en het jachtrecht gevraagd en gekregen. APB-NB en HVV zijn zich immers zeer bewust van de gevoeligheid bij dergelijke eigendomsbeperking. Een strikt en haalbaar afsprakenkader moet daarom vermijden dat zich frustraties op het terrein zouden voordoen.

Klik hier voor het afsprakenkader:

20150403 Afsprakenkader_toegangsregeling_INBO_2015

Meer info over de actualisatie van de Biologische waarderingskaart (BWK)? Klik: Uitleg BWK_LE70p25