Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos

Projectoproep Bebossing

De Vlaamse overheid wenst een projectoproep in 2015 te lanceren en stelt hiervoor middelen uit het bossencompensatiefonds ter beschikking voor aankoop…
Read more

Green Week 2015

Green Week 2015 Nature – our health, our wealth The 2015 edition of Green Week, the biggest annual conference on…
Read more