Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Projecten

Agroforestry projecten

Fruitbomen in klassieke landbouwgewassen en weiden

© AWAF asbl

Bij de familie Emsens verbeteren fruitbomen de bodemstructuur en bieden voedsel en beschutting voor insecten, vogels, zoogdieren en hun vee. Bij het beheer hielden ze rekening met de problematiek van woelmuizen, de oogstperiode van de vruchten, doorgang van hun machines en bescherming van het vee. Lees hier meer over de indeling van de percelen en het onderhoud.


De notenboomgaard diversificatie voor een extra bron van inkomen

© AWAF asbl

Op de percelen van Damien in Le Roeulx worden granen, aardappelen, erwten, vlas en koolzaad geteeld. In samenwerking met zijn gewassen en weilanden plantte Damien bomen en struiken om te diversifiëren en extra inkomsten te genereren, maar ook om de bodems van zijn percelen te beschermen en de biodiversiteit te versterken. Damien koos ervoor om noten, fruit en timmerhout te produceren. Lees hier meer over de soorten die hij heeft geselecteerd en het onderhoudswerk dat hij doet.


Boslandbouw op hoogtelijnen

© Pierre Hubeau

In Heuvelland ontstaan er ​​initiatieven om erosie tegen te gaan. Sloten en taluds in combinatie met boomrijen vormen effectieve barrières tegen afstroming en opmerkelijke ecologische corridors. Om deze systemen te installeren, is het noodzakelijk om de hoogtelijnen zorgvuldig te volgen en te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot grondwerken. Ontdek hier hoe dit systeem een ​​win-win is voor landbouw en natuur.


Een biologische boerderij met boslandbouw

© Boerderij Pic Vert

Om het jaar goed te starten, raden we je aan een bezoek te brengen aan de boerderij Pic Vert, vlakbij Doornik. Om het ecologische evenwicht van de percelen te verbeteren, combineren Jelle & Joline rijen fruitbomen met hun tuinbedden. Ze gebruiken geen fytoproducten meer, een echt pluspunt voor de kwaliteit van hun producten en voor ieders gezondheid. Ontdek de diversiteit van hun productie door de fiche van hun boerderij te bekijken.


Schapen en kippen tussen de knotwilgen

© Boerderij Frison

Op de boerderij van Frison kweekt Benoit 30.000 pluimvee per jaar en 90 biologische fokschapen. 25 jaar geleden werden overal in de weilanden wilgen, esdoorns, populieren en eiken geplant. Dankzij deze bomen worden de boerderijgebouwen geïntegreerd in het landschap en wordt de leefomgeving voor de dieren en de eigenaren verbeterd. Elk jaar snoeit Benoit zijn bomen, wat 15-20 m3 hout per jaar oplevert. Er is doeltreffende bescherming tegen schapen geïnstalleerd die de hele levensduur van de bomen zouden moeten blijven. Ontdek hier de specifieke kenmerken van de percelen van Benoit.