Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Projecten

Wijgmaalbroek

Quick Win Wijgmaalbroek had betrekking op een privaat bos in SBZ Demervallei. In de loop van 2012 en 2013 werd een herstel uitgewerkt van habitattype 91E0 (Alluviaal bos met els- en essenbroekbossen).

Bij aanvang van het herstel werden de invasievelingen Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) en Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) bestreden. De versnipperde Amerikaalse vogelkers werd hergebruikt als strooisellaag. Er werden vervolgens iets over de 10.000 nieuwe bomen (samenstelling uit Es, Els, Olm, Kerzelaar) aangeplant, waarbij jagers uit de plaatstelijke Wildbeheereenheid mee de handen uit de mouwen staken.

Naast de aanleg van een habitattype 91E0, werden ook drie poelen deskundig uitgegraven, die dienen als voortplantingspoelen voor amfibiën, waaronder de habitatrichtlijnsoort kamsalamander (Triturus cristatus).

Een artikel over een terreinbezoek, na afloop van de werkzaamheden, kunt u hier lezen. (Landeigenaar 61, blz 28)