Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Projecten

3watEr project

EU geeft award aan Vlaamse samenwerking rond natuur. Lees hier het artikel uit VILT.
website 3watEr

Quick Win Bananenven

Het Bananenven dankt zijn naam aan zijn vorm, waardoor het voor piloten een herkenningspunt is geworden. Sinds de jaren zeventig is de omgeving van het ven sterk verbost. Aan de hand van luchtfoto’s blijkt dat de Bruulbergse omgeving van oorsprong oude heide en stuifduinen waren.

Christophe Lenaerts, eigenaar van het Bananenven en omgeving, liet in de lente van 2012 5 hectare economisch loof- en naaldhout oogsten. Binnen het bosbeheerplan was daarvoor ruimte voorzien waardoor er geen stedenbouwkundige vergunning gevraagd moest worden. Ontbossing binnen het kader van Natura 2000 dient ook niet gecompenseerd te worden. Om het resterende energiehout te chippen en af te voeren moest vanwege de schoonperiode jammer genoeg gewacht worden tot december 2012, waardoor de kosten ook verhoogden. Achteraf bekeken was dat eigenlijk niet nodig, een les die hieruit getrokken kon worden. De plagwerken gingen daardoor pas in de lente van 2013 door, net zoals het afschuinen van de oevers van de vennen.