Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Gids voor jouw (klein)kinderen voor het aanplanten en onderhouden van je bos

Hoe de interesse van jouw (klein)kinderen opwekken voor het beheer van bossen?

Heb je het moeilijk om je erfgenamen warm te maken voor het beheer van je bossen? Dan hebben wij misschien wel een oplossing voor jou!

Binnen het Interreg-project Forêt Pro Bos hebben we een gids gemaakt om kinderen te betrekken bij het bosbeheer. Door middel van het planten van een ‘Kloemp’ (zie meer informatie hieronder), creëer je immers een band tussen het kind en de groep bomen. Zulke Kloempen hebben nood aan een intensieve opvolging doorheen de jaren, wat tot een emotionele band met het bos leidt. Op die manier zal je immers gemakkelijk je passie, maar ook je kennis van het bos kunnen doorgeven aan je erfgenamen.

Wil je ook Kloempen plaatsen in je bos? Neem dan contact op met je plaatselijke Bosgroep.

Raadpleeg hier de gids.

Wat is een ‘Kloemp’?

Het woord ‘Kloemp’ betekent een groepsgewijze aanplanting van een 40-tal jonge bomen. Deze bomen kunnen zowel aangeplant worden of afkomstig zijn van natuurlijke verjonging. Te midden van een Kloemp staat een (blauwe) herkenningspaal. Deze paal is nodig om de verjongingsgroep na enkele jaren terug te vinden. Elke Kloemp groeit ten slotte uit tot één waardevolle toekomstboom met hoge houtkwaliteit.

Door het inplanten van één of meerdere Kloempen brengt men meer variatie in soorten, structuur en leeftijd en ontwikkeld men daarboven nog hout van topkwaliteit. De kokers die rond de beplanting zijn aangebracht beschermen de jonge bomen tegen wildvraat van reeën. 

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling