Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Interreg Forêt Pro Bos

LogoProjets_Feel Wood_FORET PRO BOSHet Aanspreekpunt Privaat Beheer – Natuur en Bos is partner in de Interreg-projecten Feelwood en Forêt Pro Bos. De Interreg-projecten maken deel uit van het Interreg V: France-Wallonië-Vlaanderen.

Het programma France-Wallonië-Vlaanderen omvat 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonië-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen 5 grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

26787455905_fc0e73dc68_z
Feel Wood en Forêt Pro Bos

Feel Wood overkoepelt 5 verschillende Interreg-projecten en zorgt voor de algemene coördinatie en informatieverspreiding. Een van die projecten is Forêt Pro Bos. Dit project richt zich op de valorisatie van bos en hout in combinatie met duurzaam geïntegreerd beheer. Kennisontwikkeling en sensibilisatie van zowel betrokken beheerders als het brede publiek, behoren tot de kerntaken.12911932633_726fa94976_z

Bossen zijn multifunctioneel en leveren de maatschappij tal van voordelen. Het economisch rendement uit bos is essentieel voor het voortbestaan van bossen omdat het ten eerste bestaansrecht geeft aan bos ten opzichte van andere typen landgebruik en ten tweede zorgt het voor inkomsten voor het bekostigen van duurzaam bosbeheer en niet-valoriseerbare ecosysteemdiensten. Het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en kennis is dan ook bijzonder belangrijk. Bossen worden heden ten dage geconfronteerd met steeds meer verschillende uitdagingen op het gebied van natuur, economie, klimaat en gezondheid. De veelheid aan functies waar je als beheerder mee te maken hebt, maakt bosbeheer in Vlaanderen complex, maar geeft ook opportuniteiten om aan te tonen uit wat voor hout we zijn gesneden.

Maak kennis met onze verschillende projecten van de Feel Wood-projectportefeuille via deze video

boom-planten

Klik hier voor interessante publicaties.