Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Vogelrichtlijnsoorten

Vogelrichtlijnsoorten

VogelrichtlijnsoortLatijnse naamTypeecoprofiel handboek beheerders deel II soortenLink habitattypeOpmerking
bergeendTadorna tadornavogelsOverwinterende vogels van open water
blauwborstLuscinia scecicavogelsMoerasvogels91E0, 1130, 6430
blauwe kiekendiefCircus cyaneusvogelsDieren van grote akkercomplexen2310, 2330, 4010, 4030
boomleeuwerikLullula arboreavogelsVogels van voedselarme bos- en heidecomplexen9190, 2130, 2310, 2330, 4030
bosruiterTringa glareolavogels
brandgansBranta leucopsisvogels
Bruine kiekendiefCircus aeruginosusvogelsMoerasvogels1130, 1320, 1330, 2330, 3110, 3130, 3140, 3150, 3260, 3270, 4010, 4030, 6120, 6410, 6430, 6510
Dougalls sternSterna dougalliivogels
duinpieperAnthus campestrisvogels
dwerggansAnser erythropusvogels
dwergsternSterna albifronsvogelsidem
GoudplevierPluvialis apricariavogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers1310, 1330idem
grauwe franjepootPhalaropus lobatusvogels
grauwe gans Anser anservogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers
Grauwe kiekendiefCircus pygargusvogelsDieren van grote akkercomplexen2310, 2330, 4010, 4030Uitbreiding 350-450 ha KLE voedselrijke randzones
Grauwe klauwierLanius colluriovogelsDieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap4030, 5130, 6120, 6210, 6230, 6410, 6430, 6510200-350 ha extra lfg, waaronder 50-70 ha 6510
grielBurchinus oedicnemusvogels
grote sternSterna sandvicensisvogelskwaliteit lfg, uitbreiding lfg met 11 ha
grote zilverreigerErgetta albavogels
ijsduikerGavia immervogels
ijsvogelAlcedo atthisvogelsDieren van zuivere beken3150, 3260
kemphaanPhilomachus pugnaxvogelsBroedvogels van natte graslanden1330, 6510Oplossen verstoring waterhuishouding, kwaliteit lfg
kleine mantelmeeuwLarus fuscusvogels
kleine rietgansAnser brachyrhynchusvogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers
kleine vliegenvangerFicedula parvavogels
kleine waterhoenPorzana pauravogels
kleine zilverreigerErgetta garzettavogelsBroedvogels van natte graslanden1130, 1140, 1310, 1320, 1330, 2180, 3150, 3260, 3270, 91E0, 91F0
kleine zwaanCygnus bewickiivogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers1310, 1330
kleinste waterhoenPorzane pusillavogels
KluutAvosetta recuvirostravogelsBroedvogels van natte graslanden1130, 1140, 1310, 1320, 1330
kokmeeuwLarus ridibundusvogels
kolgansAnser albifronsvogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers
korhoenTetrao tetrixvogelsOplossen niet afgestemd menselijk gebruik en kwaliteit lfg
kraanvogelGrus grusvogels
krakeendAnas streperavogelsOverwinterende vogels van open water
kuifduikerPodiceps auritusvogels
kuifeendAythya fuligulavogelsOverwinterende vogels van open water
kwakNycticorax nycticoraxvogelsMoerasvogels2180, 3110, 3130, 3140, 3150, 3260, 91E0, 91F0
KwartelkoningCrex crexvogelsDieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap6120, 6410, 6510, 7230
lepelaarPlatalaea leucorodiavogelsMoerasvogels1130, 1140, 1310, 1320, 1330, 2180, 3150idem
middelste bonte spechtDendrocopus mediusvogelsDieren van structuurrijke, gesloten bossen9120, 9130, 9160, 9190, 2180
morinelplevierCharadrius morinellusvogels
nachtzwaluwCaprimulgus europaeusvogelsVogels van voedselarme bos- en heidecomplexen9190, 2310, 2330, 4030
nonnetjeMergellus albellusvogels
Noordse sternSterna paradisaeavogels
ooievaarCiconia ciconiavogelsDieren van grote riviervalleien1130, 1140, 1310, 1320, 1330, 6120, 6410, 6510
ortolaanEmberiza hortulanavogels
parelduikerGavia arcticavogels
pijlstaartAnas acutavogelsOverwinterende vogels van open water
poelsnipGallinago mediavogels
PorseleinhoenPorzana porzanavogelsMoerasvogels6410, 7140, 7210, 7230idem
purperreigerArdea purpureavogels
RegenwulpNumenius phaeopusvogels
rietgansAnser fabalisvogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers
rode wouwMilvus milvusvogels
RoerdompBotaurus stellarisvogelsMoerasvogels3110, 3130, 3140, 3150, 3260, 3270Uitbreiding 1.390-2.140 ha open water en moeras
roodhalsgansBranta ruficollisvogels
roodkeelduikerGavia stellatavogels
rosse gruttoLimosa lapponicavogels
slechtvalkFalco peregrinusvogels
slobeendAnas clypeatavogelsOverwinterende vogels van open water
smellekenFalco columbariusvogels
smientAnas penelopevogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers
sperwergrasmusSylvia nisoriavogels
SteenloperArenaria interpresvogels
steltkluutHimantopus himantopusvogelsBroedvogels van natte graslanden1130, 1140, 1310, 1320, 1330, 3110, 3130, 3140, 3150
StormmeeuwLarus canusvogels
StrandplevierCharadrius alexandrinusvogels
tafeleendAythya ferinavogelsOverwinterende vogels van open water
VelduilAsio flammeusvogels
visarendPandion haliaetusvogels
visdiefSterna hirundovogelsOverwinterende vogels van open water1110, 3150Oplossen niet afgestemd menselijk gebruik, vegetatiewijziging en kwaliteit lfg
waterrietzangerAcrocephalus paludicolavogels
wespendiefPernis apivorusvogelsDieren van structuurrijke, gesloten bossen2180, 3150, 3260, 6210, 6230, 6410, 6510, 9110, 9120, 9130, 9150, 9160, 9190, 91F0
wilde zwaanCygnus cygnusvogels
WintertalingAnas creccavogelsOverwinterende vogels van open water
witoogeendAythya nycrocavogels
woudaapIxobrychus minutusvogelsMoerasvogels3110, 3130, 3140, 3150, 3260, 3270
WulpNumenius arquatavogelsOverwinterende watervogels op graslanden en akkers
zeearendHaliaeetus albicillavogels
zilvermeeuwLarus argentatusvogels
zwarte ooievaarCiconia nigravogels
zwarte spechtDryocopus martiusvogelsDieren van structuurrijke, gesloten bossen9120, 9130, 9160, 9190, 2180
zwarte sternChlidonias nigervogels
zwarte wouwMilvus migransvogels
zwartkopmeeuwLarus melancephalusvogels