Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Regionaal belangrijke soorten

Regionaal belangrijke soorten

Regionaal belangrijke soortTypeEcoprofiel handboek beheerders deel II soorten
aardbeivlinderdagvlindersVlinders en sprinkhanen van schraal grasland
argusvlinderdagvlindersDieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap
boompiepervogelsVogels van voedselarme bos- en heidecomplexen
bosbeekjufferlibellenDieren van zuivere beken
bruin dikkopjedagvlindersVlinders en sprinkhanen van schraal grasland
bruine eikenpagedagvlindersDieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen
daszoogdierenDieren van structuurrijke, gesloten bossen
geelgorsGeelgorsvogelsDieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap
gentiaanblauwtjedagvlindersVlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden
geoorde fuutvogelsDieren van vegetatierijke plassen
gerande oeverspinspinnenDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
gouden torkeversDieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen
grauwe gorsvogelsDieren van grote akkercomplexen
grote weerschijnvlinderdagvlindersDieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen
gruttovogelsBroedvogels van natte graslanden
heidesabelsprinkhaansprinkhanenVlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden
heivlinderdagvlindersVlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden
hoogveenglanslibellibellenDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
Kempense heidelibellibellenDieren van vegetatierijke plassen
klaverblauwtjedagvlindersVlinders en sprinkhanen van schraal grasland
kommavlinderdagvlindersVlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden
maanwaterjufferlibellenDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
negertjesprinkhanenVlinders en sprinkhanen van structuurrijke heiden
oranje zandoogjedagvlindersDieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap
speerwaterjufferlibellenDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
steenuilvogelsDieren van structuurrijke graslanden in een kleinschalig landschap
variabele waterjufferlibellenDieren van vegetatierijke plassen
veldparelmoervlinderdagvlindersVlinders en sprinkhanen van schraal grasland
vroege glazenmakerlibellenDieren van vegetatierijke plassen
vuursalamanderamfibieënDieren van structuurrijke, gesloten bossen
wielewaalvogelsDieren van structuurrijke, gesloten bossen