Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Habitatrichtlijnsoorten

Habitatrichtlijn

Soort HabitatrichtlijnLatijnse naamCodeBijlageTypeEcoprofiel handboek beheerders deel II soortenLink habitattypeOpmerking
Atlantische zalmSalmo salar1106IIvissen
BaardvleermuisMyotis mystacinusII, IVzoogdieren
Bechsteins vleermuisMyotis bechsteini1323II, IVzoogdieren
BeekprikLampetra planeri1096IIvissenDieren van zuivere beken3260, 91E0Uitbreiding geschikte oeverzone met 25-30 ha
bittervoornRhodeus sericeus amarus1134IIvissenDieren van vegetatierijke plassen3150, 3260
boomkikkerHyla arboreaIVamfibieënDieren van poelen3150Uitbreiding lfg met 26-27 ha poelen
BosvleermuisNyctalus leisleriIVzoogdieren
Brandt's vleermuisMyotis brandtii IVzoogdieren
drijvende waterweegbreeLuronium natans1831II, IVplanten
Europese beverCastor fiber1337II, IVzoogdierenDieren van grote riviervalleien91E0, 91F0, 3150, 3260, 3270
fintAlosa fallax fallax1103IIvissen
FranjestaartMyotis nattereriIVzoogdieren
geel schorpioenmosDrepanocladus vernicosus1393II, IVplanten
Gevlekte witsnuitlibelLeucorrhinia pectoralis1042II, IVinsectenDieren van vegetatierijke plassen3140, 3150Idem
Gewone dwergvleermuisIVzoogdieren
Gewone grootoorvleermuisPlecotus auritusIVzoogdieren
Gladde slangCoronella austriacaIVreptielenDieren van grote heide-duin-graslandcomplexen2310, 2330, 4010, 4030, 6210, 6230, 6410, 9190
Grijze grootoorvleermuisPlecotus austriacusIVzoogdieren
groenknolorchisLiparis loeselii1903II, IVplanten
Grote hoefijzerneusRhinolophus ferrumequinum1304II, IVzoogdieren
Grote modderkruiperMisgurnus fossilis1145IIvissenDieren van grote riviervalleien3150
HamsterCricetus cricetusIVzoogdierenDieren van grote akkercomplexenUitbreiding 20-25 ha KLE, netwerk braakland, ruige akkerranden en graften
HazelmuisMuscardinus avellanariusIVzoogdierenDieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen9110, 9120, 9130, 9150, 9160, 91E0, 6430
HeikikkerRana arvalisIVamfibieënDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
3110, 3130, 3160, 4010, 4030
Ingekorven vleermuisMyotis emarginatus1321II, IVzoogdieren
KamsalamanderTriturus cristatus1166II, IVamfibieënDieren van poelen3150
Kleine modderkruiperCobitis taenia1149IIvissenDieren van zuivere beken3260, 3150, 3140
Kleine dwergvleermuisPipistrellus pygmaeusIVzoogdieren
knoflookpadPelobates fuscusIVamfibieënUitbreiding lfg met 3-4 ha poelen
kruipend moerasschermApium repens1614II, IVplanten
LaatvliegerEptesicus serotinusIVzoogdieren
MeervleermuisMyotis dasycneme1318II, IVzoogdieren
Mopsvleermuis of dwarsoorBarbastella barbastellus1308II, IVzoogdieren
nauwe korfslakVertigo angustior1014IIweekdierenGeen extra opp lfg, kwaliteit lfg
OtterLutra lutra1355II, IVzoogdierenDieren van grote riviervalleien3150, 3260, 3270, 6410, 6430, 6510, 7210, 7230, 91D0, 91E0, 91F0
platte schijfhorenAnisus vorticulus4056II, IVweekdierenDieren van vegetatierijke plassen3150, 7150Geen extra opp leefgebied, waterkwaliteit
Poelkikker of kleine groene kikkerRana lessonaeIVamfibieënDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
3110, 3130, 3160, 4010, 4030
RivierdonderpadCottus gobio1163IIvissenDieren van zuivere beken3260, 91E0Uitbreiding geschikte oeverzone met 25-30 ha
rivierprikLampetra fluviatilis1099IIvissen
rivierromboutGomphus flavipesIVinsectenDieren van grote riviervalleien3260, 3270, 6430Idem
Rosse vleermuisNyctalus noctulaIVzoogdieren
RugstreeppadBufo calamitaIVamfibieënDieren van voedselarme
vennen, vijvers en poelen
2170, 2190, 3110, 4010, 4030
Ruige dwergvleermuisPipistrellus nathusiiIVzoogdieren
Spaanse vlagCallimorpha quadripunctaria1078IIinsectenDieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen6430Geen extra opp lfg, opl verstoring waterhuishouding en kwaliteitsverb
Tweekleurige vleermuisVespertilio murinusIVzoogdieren
Vale vleermuisMyotis myotis1324II, IVzoogdieren
Vliegend hertLucanus cervus1083IIinsectenDieren van lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen9110, 9120, 9160, 9190
VroedmeesterpadAlytes obstreticansIVamfibieënDieren van poelen3150Uitbreiding opp lfg met 1-2 ha poelen
WatervleermuisMyotis daubentoniiIVzoogdieren
zeggekorfslakVertigo moulinsiana1016IIweekdierenDieren van natte, structuurrijke graslanden, ruigten en grote zeggen91 E0Geen extre opp lfg, opl waterkwaliteit en verstoring waterhuishouding