Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Soorten

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke soorten en welke typen natuurgebieden (als leefgebieden voor soorten, habitats) beschermd moeten worden door de lidstaten. De soorten in onderstaande tabel staan vermeld in de bijlages van de Vogel- en Habitatrichtlijn en komen voor in Vlaanderen.

Om de instandhoudingsdoelen te bepalen gebruiken de auteurs van de rapporten tabellen die de Lokale Staat Van Instandhouding weergeven (LSVI-tabellen). Er zijn 3 LSVI tabellen: voor habitats, voor habitatrichtlijnsoorten en voor vogelrichtlijnsoorten. De LSVI tabellen werden opgemaakt door het INBO.

De soortenfiches voor onderstaande soorten zullen in de loop der tijd worden aangevuld:

Lijst invasieve exoten (Lijst IAS EU)

Alligatorkruid
Amerikaanse astersoort
Amerikaanse brulkikker
Aziatische sluipwesp
beverrat
blauwbandvis
chinese slaper (vis)
Chinese wolhandkrab
drijvende teunisbloem
geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft
gele arondskelk
gevlekte rivierkreeft
grijze eekhoorn
grote waternavel
Heilige ibis (Irak, sub saharisch -afrika)
huiskraai
Indische mangoeste
Japans steltgras
Lampenpoetsersgras
lettersierschildpad
marmerkreeft
Chinese muntjak
Muskusrat
N.A. rivierkreeftje
neusberen
Nijlgans
Ongelijkbladig vederkruid
pallaseekhoorn of roodborst eekhoorn
parelvederkruid
Perzische berenklauw
Reuzenbalsemien
Reuzenberenklauw
Reuzenrabarber
rode rivierkreeft
rosse stekelstaart
Siberische grondeekhoorn
Smalle waterpest
sosnowski berenklauw
struikaster
wasbeer
Wasbeerhond
waterhyacint
waterpest
waterteunisbloem
Waterwaaier
Zijdeplant
zuurstofplant
zwarte eekhoorn