Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Zeekust- en Landduinen

Code

 

2110

 

2120

 

2130

 

2150

 

2160

 

2170

 

2180

 

2190

 

2310

 

2330

 

Info

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

Habitattype

 ZEEKUST- EN LANDDUINEN

Embryonale wandelende duinen

Actuele opp (ha): 29 G-IHD (ha): 32 – 41

Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (‘witte duinen’)

Actuele opp (ha): 530 – 560 G-IHD (ha): 531 -590

Vastgelegde kustduinen met kruidvegetaties (‘grijze duinen’)

Actuele opp (ha): 730 -790 G-IHD (ha): 830 – 940

Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluna-Ulicetea)

Actuele opp (ha): 0,002 G-IHD (ha): 0,002 – 5

Duinen met Hippophae rhamnoides

Actuele opp (ha): 645 -670 G-IHD (ha): 645 -670

Duinen met Salix repens ssp. Argentea (Salicion arenaria)

Actuele opp (ha): 71 – 74 G-IHD (ha): 78 – 84

Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale kustgebied

Actuele opp (ha): 230 – 250 G-IHD (ha): 380 – 450

Vochtige duinvalleien

Actuele opp (ha): 51 – 59 G-IHD (ha): 81 – 119 (+6(1))

Psammofiele heide met Calluna en Genista

Actuele opp (ha):  2300 – 2600 G-IHD (ha): 3400 – 3700

Open grasland met Corynephorus- en Argots-soorten op landduinen

Actuele opp (ha): 670 – 870 G-IHD (ha): 900 – 1200 (+50(2))