Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB
Code

 

7110

 

7120

 

7140

 

7150

 

7210

 

7220

 

7230

Info

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

Habitattype

 VENEN

Actief hoogveen

Actuele opp (ha): 1,6 G-IHD (ha): > 1,6

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Actuele opp (ha): 140 – 240 G-IHD (ha): 250 – 600

Overgangs- en trilveen

Actuele opp (ha): > 18 – 21 G-IHD (ha): > 18 – 21

Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion

Actuele opp (ha): 3 – 9 G-IHD (ha): 5 – 11

Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davallianae

Actuele opp (ha): (56 zones) G-IHD (ha): (56 zones) 

Kalkturfbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)

Actuele opp (ha): 6 – 7 G-IHD (ha): 7 – 10

Alkalisch laagveen

Actuele opp (ha): – G-IHD (ha): –