Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Natuurlijke en halfnatuurlijke graslanden

Code

 

6120

 

6210

 

 

6230

 

 

6410

 

6430

 

6510

Info

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

Habitattype

 NATUURLIJKE EN HALFNATUURLIJKE GRASLANDEN

Kalkminnend grasland op dorre zandbodem

Actuele opp (ha): 55 G-IHD (ha): 90

Droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag

op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) (gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien)

Actuele opp (ha): 0,8 G-IHD (ha): 7,8

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden

(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)

Actuele opp (ha): 250 – 350 G-IHD (ha): 500 – 600 (+7 (4))

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion Caeruleae)

Actuele opp (ha): 28 – 60 G-IHD (ha): 500 – 600 (+7 (4))

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane en alpiene zones

Actuele opp (ha): 3400 – 4800 G-IHD (ha): 3522 – 4987

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensisSanguisorba officinalis)

Actuele opp (ha): 1300 – 4100 G-IHD (ha): 1700 – 4750 (+531 – 1042 (6))