Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Kusthabitats en Halofytenvegetaties

Code

 

1110

 

1130

 

1140

 

1310

 

 

1320

 

1330

Info

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Habitattype

 KUSTHABITAS EN HALOFYTENVEGETATIES

Permanent met zeewater van geringe diepte overstromende zandbanen

Actuele app (ha): Maritiem G-IHD (ha): Maritiem

Estuaria

Actuele opp (ha): 5430 G-IHD (ha): 7580

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

Actuele opp (ha): 2210 G-IHD (ha): 2270

Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp.

En andere zoutminnende soorten

Actuele opp (ha): 75 – 80 G-IHD (ha): 128 – 133 

Schorren met slijkgrasvegetaties  (Spartinion maritimae)

Actuele opp (ha): 1,5 G-IHD (ha): 4,5

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

Actuele opp (ha): 220 – 360 G-IHD (ha): 435 – 575