Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB
Code

 

9110

 

9120

 

 

9130

 

9150

 

9160

 

 

9190

 

91D0

 

91E0

 

 

91F0

Info

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

Information-icon

 

Information-icon

 

 

Information-icon

 

Habitattype

 BOSSEN

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

Actuele opp (ha): 290 – 330 G-IHD (ha): 340 – 430

Atlantische zuurminedende beukenbossen met Ilex

en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

Actuele opp (ha): 20.500 – 27.000 G-IHD (ha): 22.550 – 30.200

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

Actuele opp (ha): 2900 – 3600 G-IHD (ha): 3850 – 4860

Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorend tot het Cephalanthero-Fagion

Actuele opp (ha): 3,7 G-IHD (ha): 8,7 – 23,7

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen

of eiken-haagbeukbossen behorend tot het Carpinion betuli

Actuele opp (ha): 2400 – 3500 G-IHD (ha): 2850 – 4190

Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur

Actuele opp (ha): 3000 – 4200 G-IHD (ha): 3000 – 4200

Veenbossen

Actuele opp (ha): – G-IHD (ha): –

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Actuele opp (ha): 10.700 – 13.000 G-IHD (ha): 12.500 – 16.000

Gemengde oeverformaties met Quercus roburUlmus laevisUlmus minorFraxinus excelsior

of Fraxinus angustifolia, langs de grote rivieren (Ulmenion minoris)

Actuele opp (ha): 9 – 11 G-IHD (ha): 59 – 61