Stand van zaken omzetting uitgebreide bosbeheerplannen


Zoals je wellicht weet, moet tegen eind 2023 de omzetting van de oude beheerplannen naar de nieuwe natuurbeheerplannen afgewerkt zijn. Uit de gegevens van het Agentschap voor Natuur en Bos blijkt dat er in totaal 868 oude beheerplannen zijn, waarvan 347 uitgebreide bosbeheerplannen en 521 beheerplannen van bos- of natuurreservaten zijn. Voor 30 van de uitgebreide bosbeheerplannen is geen omzetting nodig. Dat komt omdat het beheerplan vóór 28 oktober 2023 vervalt of omdat er intussen beslist is om voor het betrokken terrein een nieuw natuurbeheerplan op te stellen. Van 17 uitgebreide bosbeheerplannen was de start van het omzettingsproces voorzien vóór 28 oktober 2021 (omdat het terrein in SBZ is gelegen), echter ging deze omzetting nog niet van start. Van 8 uitgebreide bosbeheerplannen is de start van het omzettingsproces voorlopig voorzien na 28 oktober 2021. Dit omdat het terrein niet gelegen is in SBZ of omdat er nog onvoldoende gegevens zijn om met de omzetting van start te gaan.

Voor 292 uitgebreide bosbeheerplannen is het omzettingsproces al gestart:

  • Bij 71 uitgebreide bosbeheerplannen zit het omzettingsproces in de beginfase: Natuur en Bos verzamelt de gegevens op basis van het oude beheerplan.
  • 71 uitgebreide bosbeheerplannen zitten al in de volgende fase: Natuur en Bos controleert de gegevens en stelt een geodatabank op met daarin de juiste kadastrale gegevens en een voorstel voor de natuurstreefbeelden.
  • Bij 52 uitgebreide bosbeheerplannen werd de geodatabank aan de indiener bezorgd voor controle en aanvulling.
  • Voor 55 dossiers werd het evaluatieverslag ter goedkeuring naar de beheerder verstuurd.
  • Reeds 43 uitgebreide bosbeheerplannen werden succesvol omgezet.


Ben je op zoek naar de stand van zaken over jouw beheerplan? Raadpleeg de tabel op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurbeheer/natuurbeheerplan/overgangsmaatregelen-voor-goedgekeurde-0#8


Ben je niet akkoord met het voorstel dat je van Natuur en Bos kreeg? Lees dan nog eens ons artikel in Landeigenaar 88 “Bosbeheerplan wordt natuurbeheerplan” met je opties: https://landelijk.vlaanderen/de-landeigenaar/editie-88/