Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Projectoproep Bebossing

De Vlaamse overheid wenst een projectoproep in 2015 te lanceren en stelt hiervoor middelen uit het bossencompensatiefonds ter beschikking voor aankoop van te bebossen gronden in het Vlaamse Gewest waarvoor natuurlijke personen en privaatrechterlijke rechtspersonen als begunstigde in aanmerking kunnen komen.

Ontbossing, vergund via een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning, is onderhevig aan de boscompensatieplicht. De boscompensatie kan gebeuren in natura, door aanleg van een compenserende bebossing, via het storten van een bosbehoudsbijdrage in het bossencompensatiefonds of via een combinatie van beide. De Vlaamse overheid heeft als opdracht om met de middelen uit dat fonds gronden aan te kopen en te bebossen, ter compensatie van de vergunde ontbossingen. Via deze projectoproep hoopt de Vlaamse overheid deze opdracht in samenwerking met publiekrechterlijke rechtspersonen, natuurlijke personen en privaatrechterlijke rechtspersonen snel en efficiënt waar te maken.

http://www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Onderstaande documentatie geeft u meer duidelijkheid over de projectoproep. In de bijlagen zijn de inschrijvingsformulieren toegevoegd voor de projectoproep bebossing 2015.

bebossing_Infobundel projectoproep 2015_lokale besturen_v270315

bebossing_Infobundel projectoproep 2015_uitbreiding_270315

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.