Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos

Bosuitbreidingsdecreet

Op 18 februari 2022 gaf de Vlaamse Regering een tweede principiële goedkeuring aan het voorontwerp van het Bosuitbreidingsdecreet. Binnen dit…
Read more