Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

NaRa 2014

Op vrijdag 28 februari jongstleden werd aan Minister Joke Schauvliege het eerste exemplaar van het Natuurrapport 2014 overhandigd. Het natuurrapport werd opgesteld door het INBO, het instituut voor natuur en bosonderzoek, en beschrijft de toestand en trends van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Het rapport gaat in op 16 verschillende diensten die onderverdeeld zijn in drie categorieën, de producerende diensten zoals hout- , water- en voedselproductie, de regulerende diensten zoals bestuiving, kustbescherming en regulatie van waterkwaliteit en de culturele diensten zoals de groene ruimte voor buitenactiviteiten. In de voormiddag werden workshops georganiseerd waarin het ecosysteemdienstenconcept uit verschillende standpunten werd bekeken. De opmerkingen en ideeën die in de workshops naar boven kwamen zullen mee worden genomen bij het vormen van het toekomstige beleid. De voorstelling van het Natuurrapport werd ingeleid door de heer Jurgen Tack, CEO van INBO. Hij beschreef de hoge socio-economische druk op de open ruimte en biodiversiteit in dicht bevolkt land en het belang van natuur voor de samenleving.

Via deze link download u het syntheserapport

Via deze link komt bij de technische rapporten

Via deze link komt u bij de ondersteunende rapporten

 

Leave a Comment