Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en Bos

Projectoproep Bebossing

De Vlaamse overheid wenst een projectoproep in 2015 te lanceren en stelt hiervoor middelen uit het bossencompensatiefonds ter beschikking voor aankoop…
Read more