Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Brochures

Populier & populicultuur 2.0

Het Interreg Va Forêt Pro Bos-project (voortzetting van twee voormalige Europese programma’s), blijft steun verlenen aan de populiersector en breidt het uit naar de regio Grand Est en de Vlaamse grensgemeente. Deze brochure is een update en een vertaling van de brochure “populieromgeving” die werd gepubliceerd door Transpop 2 (Interreg IV).

Brochure populier & populicultuur

Agroforestry

Het project Forêt Pro Bos heeft belangstelling voor de evaluatie en de uitbreiding van de houtbron, zowel in als buiten het bos. Deze houtbron, die we bij ons terugvinden op het platteland, is noodzakelijk voor de bevoorrading van de lokale sector.

Bent u landbouwer of eigenaar van een landbouwperceel? Dan kunt ook u bijdragen tot de uitbreiding van de beschikbare houtvoorraad door bomen en struiken op uw gronden te planten.

Brochure ‘Bomen in een agrarische context’