Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Otter

Foto © Peter Trimming

Otter (Lutra lutra)

 

Classificatie: zoogdieren, marterachtigen

Statuut: ernstig bedreigd, habitatrichtlijn bijlage II en IV

Lengte: 57-70 cm, + 40 cm staart

Gewicht: mannetjes 10-12 kg, vrouwtjes 5-7 kg

Uiterlijk: glanzende dichte donkerbruine vacht, zandkleurige onderkant. Gestroomlijnd, lang lichaam met een krachtige, spits toelopende ronde staart. Ogen, neusgaten en kleine oren liggen in één lijn bovenop de platte kop. Zwemvliezen op voor- en achterpoten.

Vacht: lange bovenvacht die zorgt dat de dichte ondervacht een isolerende luchtlaag vasthoudt en droog blijft onder water

Verspreidingsgebied: Europa, Azië en Noordwest-Afrika

Leefgebied: zoetwatergebieden, structuurrijke oevers en dichte, middelhoge vegetaties (rietkragen, zeggenruigten, braamstruwelen, moerasbos …). Eén otter behoeft gemiddeld 10-15 km oeverlengte.

Voeding: voornamelijk vissen, ook wel kreeftjes, watervogels en eieren.

Leefwijze: ’s nachts actief, solitair, rust overdag in rietkragen, holle bomen en ondergrondse holtes. Legt tijdens het foerageren 5 tot 10 km af!

Voortplanting: Hele jaar door, in Europa worden jongen vaak geboren in de lente.

Dracht: 61-63 dagen, 2-3 en max 5 jongen per worp, blind geboren.

Volwassen leeftijd: 2 jaar

Levensverwachting: 4 jaar

Beheer: zorgen voor goede waterkwaliteit, goede structuur in waterlichamen en omliggende vegetatie. Oplossen van gevaarlijke verkeersproblemen