Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

BOLOV

Het BOLOV is de belangrijkste stap voor de betrokken privé-mensen. De betrokken overkoepelende sectorenverenigingen werd door de overheid gevraagd om hun leden te sensibiliseren, te informeren en te betrekken bij het proces. De verenigingen zoeken maximaal 4 ambassadeurs per sector die hun leden vertegenwoordigen op de BOLOV’s. Er zijn twee BOLOV’s in het proces.

BOLOV1 is een informatiesessie waarin de auteur alle aanwezigen eerst nog een korte toelichting geeft bij het rapport. Tijdens deze toelichting kunnen reeds vragen met betrekking tot de inhoud van het rapport worden opgelost. Vervolgens worden de ambassadeurs verdeeld over een aantal tafels, waar telkens minimum 1 persoon per sector vertegenwoordigd zou moeten zijn. Zo kunnen de sectoren elkaars standpunten, aandachtspunten en bezorgdheden leren kennen. Deze worden op tafel gegooid, waarbij soms discussie ontstaan tussen 2 of meerdere sectoren. Na BOLOV1 stuurt elke sector haar voorlopige adviezen door naar ANB. Het Agentschap geeft daar vervolgens een antwoord op.

In BOLOV2, de uitwisselingssessie, wordt verder ingegaan op de gegeven adviezen van elke sector en op de antwoorden van het Agentschap. De sectoren gaan met elkaar in discussie en trachten oplossingen te vinden voor de naar voren geschoven problemen. Aan de hand van BOLOV2 kunnen de sectoren hun adviezen aanpassen en stuurt elke sector haar definitief advies door naar ANB. Vervolgens worden deze adviezen meegenomen naar de Overleggroep (OG).