Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Overlegproces

“Overlegproces en aanmaak S-IHD-rapporten”

Na onderzoek en voorbereiden werk wordt eerst een ‘draftrapport’ opgesteld door ANB. Dit rapport wordt nagelezen door de wetenschappelijke experts van de sectoren Eigenaars-bos, Jacht, Economie, Landbouw en Natuurverenigingen. De opmerkingen van deze sectoren worden doorgenomen in een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC). Er gebeurt ook een toetsing van de leesbaarheid elk rapport door opnieuw vertegenwoordigers van vorige sectoren in de Overleggroep (OG) en ook in de Projectgroep (PG). De projectgroep bestaat uit administratieve groepen. De nodige correcties worden door de auteurs van het rapport meegenomen voor de opmaak van de tweede versie van het rapport. Dit is het ontwerprapport. Na een wetenschappelijke en leesbaarheidsfocus volgt nu een focus op de prioriteiten. Aan de hand van een Bovenlokaal Overleg (BOLOV) en een Projectgroep+ wordt de inhoud van het rapport gecontroleerd op haar maatschappelijke en socio-economische aspecten. In het BOLOV zetelen een aantal ambassadeurs van de lokale betrokken sectoren: Eigenaars-bos, Jacht, Landbouw, Natuurverenigingen en Economie. De actoren van het BOLOV en de PG+ stellen per sector een bundel adviezen op die uiteindelijk als bijlage bij de doelstellingen van het rapport in overweging zullen worden genomen door de Vlaamse Regering. De adviezen worden nogmaals doorgelicht door de Overleggroep. De laatste aanpassingen aan het rapport worden vervolgens uitgevoerd door de auteurs en deze geven het ontstaan aan het definitieve rapport. Dit wordt nog een laatste maal voorgelegd aan de OG en PG en gaat vervolgens, samen met de adviezenbundel, naar de Vlaamse Regering voor de principiële goedkeuring.

overleg_schema_20110125