Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Over de grenzen

Jacht in Natura 2000-gebieden

In Vlaanderen zijn jagers zich al bewust van het belang van biodiversiteit. Om te kunnen jagen moet een jager aan wildbeheer doen. Het instandhouden of verbeteren van de biodiversiteit is daarbij van primordiaal belang. Daarom werden in Vlaanderen reeds Wildbeheereenheden opgericht en worden Wildbeheerplannen opgesteld. In vele andere EU-landen is dit nog niet zo vanzelfsprekend voor jagers, maar Natura 2000 toont ook daar dat samenwerking loont voor beide partijen. Vind hier (http://ec.europa.eu/environment/life/features/2013/hunting.htm) een artikel met een reeks links naar projecten waarbij jagers bijdragen tot succesvolle LIFE-projecten.

Fiches van habitats, habitattypische soorten en vogels in Wallonië

Net over de taalgrens, in Wallonië, publiceert Naturawal – site van de Waalse overheid speciaal gewijd aan Natura 2000 – o.a. een lijst met fiches van alle daar voorkomende habitats, soorten en vogels. Vele hiervan zijn ook in Vlaanderen terug te vinden. U vindt deze fiches op de website: http://www.naturawal.be/fr/documentation/fiches-especes-et-habitats.

UK: Wildife Habitat Trust

http://www.naturawal.be/fr/documentation/fiches-especes-et-habitatsThe Shooter’s fund for conservation

Bij mijn bezoek aan de CLA Game Fair in Blenheim, UK, werd mijn aandacht getrokken naar de stand van ‘Wildlife Habitat Trust’. De stand was gedecoreerd met prachtige kunstwerken: olieverfschilderijtjes van diverse vogelsoorten door de hand van John Davis.

De Wildlife Habitat Trust is een fonds dat leningen geeft aan voornamelijk jagers voor de aankoop van grond of opstart van een project ter bescherming van het natuurlijke habitat van vogelsoorten. De oprichters van het fonds ondervonden dat de meeste waardevolle watergebieden beschermd werden door wildbeheerders. Voor velen lijken jagers geen vanzelfsprekende beschermers van wildsoorten en hun leefgebieden, maar door generaties heen heeft de wildbeheerder ondervonden dat de bescherming van leefgebieden van wildsoorten juist de sleutel vormt voor een duurzame jacht. Vooral de jagers van waterwild bleken sterke engagementen te nemen naar de bescherming en het beheer van belangrijke watergebieden. Naast de bescherming van die leefgebieden, richten ze ook nieuwe watergebieden in ten voordele van jacht en natuurbehoud.

Aangezien deze groep van beheerders het enthousiasme niet ontbreekt, maar veeleer de middelen, besloot de British Association for Shooting and Conservation (BASC, vroeger Wildfowlers Association of Great Brittain and Ireland) in 1986, op vraag van John Fuller en David Gray, tot de oprichting van de Wildlife Habitat Trust.

Sindsdien verkoopt BASC jaarlijks postzegels, ontworpen door een jaarlijks uitverkoren artiest, de zogenaamde ‘duck-stamps’ om een inkomen te genereren voor het fonds.

Meer informatie is te vinden op www.wht.org.uk.