Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Projectsubsidies Natuur

Subsidie oproep voor privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen.

Vroeger werden ze ‘investeringssubsidies natuur’ (ISN) genoemd, maar tegenwoordig luiden ze ‘Projectsubsidie Natuur’. Via deze subsidies voor concrete projectrealisaties wil Natuur en Bos van de Vlaamse overheid de kans bieden aan particulieren, privaatrechtelijke personen en lokale besturen om een bijdrage te leveren aan Europese natuurdoelen (IHD) en aan de ontwikkeling van een hogere natuurkwaliteit.

De reguliere projectsubsidie bedraagt 50% voor een natuurbeheerplan type 2, 80% voor een natuurbeheerplan type 3 en 90% voor een natuurbeheerplan type 4. Afhankelijk van het type natuurbeheerplan wordt de subsidie verhoogd tot respectievelijk 75%, 90% of 95% voor de herstelmaatregelen en het terrein die als PAS-relevant aangeduid kunnen worden.

Meer informatie over de huidige oproep voor de subsidie ‘Projectoproep natuur’ en de voorwaarden ervan, vind je op de website van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Hulp bij de aanvraag en uitvoering kunt u bekomen bij uw lokale Bosgroep.