Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Investeringssubsidie Natuur

OPROEP VOOR PRIVE-EIGENAARS, PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN en lokale besturen

Vroeger werden ze nog Quick Wins Natura 2000 genoemd, sinds 2014 heten ze: investeringssubsidies natuur. Via deze subsidies voor concrete projectrealisaties wil het Agentschap voor Natuur en Bos de kans bieden aan de privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen met terreinen binnen de speciale beschermingszones mo een bijdrage te leveren aan Europese natuurdoelen (IHD). Hiervoor kunnen ze via deze subsidie voor 80% gesubsidieerd worden. Financiering Natura 2000

Meer informatie over de huidige oproep voor de investeringssubsidie: Agentschap Natuur en Bos. Hulp bij de aanvraag en uitvoering kunt u bekomen bij uw lokale Bosgroep.