Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Vroedmeesterpad

foto-2

Foto: Laurent Lebois

Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans)

Classificatie: amfibie, kikkers

Statuut: bedreigd, bijlagesoort habitatrichtlijn

Lengte: 5 cm

Gewicht: 7 tot 9 g

Uiterlijk: kleine, gedrongen pad met opvallend forse kop. Kenmerkende grote ogen met verticale pupil. Grijze tot bruine kleur aan de bovenzijde, de onderzijde is lichter, tot wit/crème-achtig. De huid is wrattig met duidelijke lijn achter elk oog en bevat giftige verbindingen. Geen duidelijke graafknobbel op achterpoten.

Verspreidingsgebied: België, Zuid-Nederland, deel West-Duitsland, Frankrijk en noordelijke helft van Spanje en Portugal.

Leefgebied: kalkrijke onbegroeide omgeving met poeltjes zoals zand- en steengroeven, open bosranden en stenige, naar het zuiden geëxponeerde hellingen. Aan het waterbiotoop wordt weinig eisen gesteld.

Voeding: kleine insecten en wormen

Levenswijze: cultuurvolger door zijn voorkeur voor stenige structuur van de bodem.

Voortplanting: mei-juni. Mannetjes dragen rond de achterpoten de eiersnoeren drie tot zeven weken met zich mee op het land! Als de eitjes op het punt van uitkomen staan, gaat het mannetje naar het water en kruipen de larven uit het ei. Door deze speciale vorm van broedzorg verkleint de soort het risico dat er iets met de eieren gebeurt.

Ontwikkeling: 3 tot 7 weken als eitje, 4 maanden ontwikkeling als larve, dan vindt de metamorfose naar subadult plaats.

Beheer: zorgen structuurrijk en zonbeschenen landhabitat. Voortplantingswateren moeten jaarrond water bevatten en visvrij zijn. Aan de noordzijde bomen en struiken kappen en eventueel breukstenen storten. Zorgen voor algemeen goede waterkwaliteit.