Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Vliegend hert

lucanus-cervus-m-peter-drach

Foto: Peter Drach

Vliegend hert (Lucanus cervus)

Classificatie: insect, orde van de kevers

Statuut: wettelijk beschermd, bijlage II van de habitatrichtlijn, erg zeldzaam

Lengte: tot 9 cm met relatief kleine kop en groot borststuk

Kleur: roodbruin tot purperachtig

Kaken: bij mannetjes indrukwekkend groot (wapens bij balts), maar ze kunnen hier geen kracht mee zetten; klein bij vrouwtjes, maar krachtig en scherp

Verspreidingsgebied: Europa tot Azië, zeldzaam in België

Leefgebied: lichtrijke grote boscomplexen, oude structuur- rijke eikenbossen met voldoende dood hout en open plekken met bosranden

Voeding: suikerrijke goedjes zoals plantensappen van beuk en eik. De larve leeft van houtpulp

Levenswijze: overdag houdt hij zich schuil in bomen, op de schors of in de kruin. In de namiddag voor de schemering wordt hij actief

Voortplanting: van begin mei tot eind augustus. Mannetjes vechten met elkaar om een partner waarbij de kaken als wapenen fungeren

Ontwikkeling: larve komt na 3 weken uit. Ze vervelt 3 keer en kan zo tot 2 jaar overwinteren. Tot slot transformeert ze in een pop, die ontpopt tot de volwassen kever

Beheer: behoud en versterken van halfopen landschappen met open bosranden, oude boomgaarden en naar het zuiden gerichte, beboste hellingen. Zorgen voor voldoende dood hout, ook deels ondergronds van onder andere eik, beuk, linde, haagbeuk en verschillende fruitbomen

lucanus-cervus-v-gilles-san-martin lucanus-cervus-larvetoth-gergo

Foto vrouwtje: Gilles San Martin / Foto larve: Tòth Gergö