Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Steenloper

Foto: Juan Emilio

Steenloper (Arenaria interpres)

 

Classificatie: steltloperachtigen, fam. van de strandlopers en snippen

Statuut: bijlagesoort vogelrichtlijn, niet bedreigd

Lengte: 21-26 cm

Herkenning: ’s zomers bovenkleed roodbruin met witte schoudervlekken en een witte en brede en zwarte zoom; ’s winters grijsbruin. Onderkleed wit. In vlucht opvallende witte stuit en rug, zwart-witte staart en witte vleugelstrepen en schoudervlekken. Fel oranje poten

Verspreidingsgebied: ‘s zomers in Scandinavië, ‘s winters in Zuid-Afrika. Ook wel overwintering aan Belgische en Nederlandse kust.

Leefgebied: langs zoute of brakke wateren, op zandplaten, langs de kust vooral op stenige strekdammen en havenhoofden.

Voeding: zeer gevarieerd; insecten, kreeftachtigen, kokkels, wormen, zee-egels, kleine visjes en soms eieren.

Levenswijze: trekvogel, oogjager, kiept vaak schelpjes om met de snavel om te zien wat er onder ligt.

Nest: ondiep kuiltje, spaarzaam bekleed met plantenmateriaal, op open plekken of verborgen in de vegetatie.

Broedtijd: mei tot begin juli, 22-24 dagen, vliegvlug na 19-21 dagen, meestal 4 eieren.

Beheer: behoud van overstromingsgebieden en wadplaten in combinatie met stenige constructies.