Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Spaanse vlag

Foto: © Didier

Spaanse vlag (Euplagia quadripunctaria)

 

Classificatie: Spinneruilen, Beervlinders

Statuut: habitatrichtlijn bijlage II, bedrijgd, recent is de soort toch sterk uitgebreid

Lengte: vlinder met spanwijdte tussen 52-58 mm, rups tot 5 cm lang

Uiterlijk: vlinder heeft zwarte voorvleugels met crèmekleurig strepenpatroon en de rode (uitzonderlijk geel of oranje) achtervleugels met zwarte vlekken. De donkerbruine behaarde rups heeft een onderbroken, oranje lengtestreep op de rug en een witte lengtestreep op de flanken

Verspreidingsgebied: Midden-Europa en westelijk Azië

Leefgebied: diverse kruidachtige planten als waardplant, zoals koninginnekruid, brandnetel, dovenetel, weegbree en hondsdraf, komt voor in vochtige, voedsel- en bloemrijke graslanden, zomen en ruigtes

Voeding: fourageert op allerlei kruiden, met een voorkeur voor koninginnekruid, de vlinderstruik en distels

Leefwijze: vliegtijd tussen juli en augustus. Nachtactieve vlinder, bij warm weer ook overdag.

Voortplanting: rupsen komen in september uit het ei, overwinteren als jonge rups op de waardplant en verpoppen eind juni het jaar erna.

Levensverwachting: de vlinder leeft een seizoen

Beheer: behoud en herstel van vochtige, kruidenrijke graslanden en ruigten. Behoud en herstel van zonnige en bloemrijke graslanden en natuurlijke bosranden met natuurlijke overgangen. Gefaseerd maaien en niet alles in 1 jaar.

Rups (Foto: Tom Deroover)