Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Roerdomp

roerdomp-vlucht-vijvergebied-c-bert-vanholen

Foto: Bert Vanholen

Roerdomp (Botaurus stellaris)

Classificatie: reigerachtige

Statuut: bijlagesoort vogelrichtlijn, met uitsterven bedreigd in Vlaanderen

Hoogte: 70-80 cm

Gewicht: 1 kg

Verenkleed: ingewikkeld patroon van zwarte V-vormige donkere tekeningen op een lichtbruine grondkleur

Globaal standvogel, bij strenge winters trekkend

Leefgebied: rustige uitgestrekte (> 50 ha) halfopen tot open waterrijke, aaneengesloten moerassen met overjarige, brede (> 100 m) waterrietzones, voedsel ook in extensieve natte graslanden, sloten, kleine vijvers, grote zeggenvegetaties, natte ruigtes, …

Voeding: vis, amfibieën en insecten; ook wormen, bloedzuigers, week- en schaaldieren, spinnen, hagedissen, kleine vogels en zoogdieren worden gegeten. Kuikens worden vooral met dikkoppen gevoed.

Levenswijze: solitair

Voortplanting: polygaam, broedperiode begin maart tot eind augustus

Nest: 3-5 eieren, kippen na 25-26 dagen

Vliegvlug: 50-55 dagen

Beheer: maaien van rietvelden, vijverherstel- en visstandsbeheer, waterkwaliteitsbeheer (niet te veel nutriënten)