Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Rivierdonderpad

rivierdonderpad-c-piet-spaans

Foto: Piet Spaans

Rivierdonderpad (Cottus perifretum)

Classificatie: Chordadieren, schorpioenvisachtigen

Statuut: wettelijk beschermd, bijlagesoort habitatrichtlijn, kwetsbaar

Lengte: max. 13 cm
Gewicht: tot 35 g

Uiterlijk: Brede afgeplatte kop, grote bek en zeer grote borstvinnen. De flanken zijn afhankelijk van de bodemkleur waar ze zich op bevinden, schubloze huid.

Verspreidingsgebied: Deltagebied van West-Europa en Groot-Brittannië.

Leefgebied: Oevers van grote stilstaande wateren en in de grote rivieren, plaatsen met een hoog zuurstofgehalte.

Voeding: Prooien zoals vlokreeften, waterpissebedden, muggenlarven, kleine visjes of visseneieren.

Levenswijze: Nachtactief, overdag verscholen tussen stenen of andere vormen van beschutting zoals boomwortels.

Voortplanting: maart – april, gebruikt een nestholte

Eitjes: Het vrouwtje leg haart eitjes en nadat het mannetje de eitjes bevrucht heeft bewaakt hij het nest.

Beheer: Zorgen voor goede waterkwaliteit, sterke afwisseling open en structuurrijke watervegetatie, vermeiden aanwezigheid van rivierkreeft en beekforel.