Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Regenwulp

Foto 2: © Ingrid Taylar

 

Regenwulp (Numenius phaeopus)

Classificatie: vogels, steltloperachtigen

Statuut: bijlagesoort vogelrichtlijn, niet bedreigd

Lengte: 40 cm

Gewicht: 270-450 g

Herkenning: verenkleed aan de bovenzijde geelbruin met donkere vlekken, de hals en borst geelbruin met donkere strepen. Herkenbare donkere oogstreep en donkere kruinstreep. Snavel 6 tot 9 cm, buigt pas zichtbaar aan het einde.

Verspreidingsgebied: Noord-Europa tot West-Afrika

Leefgebied: graslanden (vooral in het voorjaar), wetlands en getijdengebieden (vaak langs dijken). Overnacht in gezamenlijke slaapplaatsen in ondiep water (o.a. hoogvenen met vennen).

Levenswijze: langeafstandstrekvogel, trekt naar getijdengebieden bij Afrikaanse kusten.

Voeding: insecten en hun larven (kevers, sprinkhanen, emelten), spinnen, duizendpoten, regenwormen, slakken en naaktslakken. In broedgebied ook bessen. In zoutwatergebieden krabbetjes, schelpdieren en kleine vissen.

Voortplanting: Broed niet in België! Territoriaal; zang met lang aangehouden trillers.

Nest: Broedt op de grond. Nest een kuiltje in de grond, spaarzaam bekleed met plantenmateriaal. 4 eieren.

Broedtijd: 22-28 dagen, nestvlieders en vliegvlug na 35-40 dagen.

Beheer: beschermen en herstellen van geschikt habitat aan de kust (schorren en slikken). Op (potentiële) slaapplaatsen moet de nodige rust voorzien worden.