Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Kwartelkoning

crex_crex_c_ron_knight

Foto: Ron Knight

Kwartelkoning (Crex crex)

Classificatie: broedvogel

Statuut: bijlagesoort vogelrichtlijn; met uitsterven bedreigd

Kleur mannetje en vrouwtje: overwegend bruin gekleurd, van boven met zwarte vlekken met een blauwgrijze kop en nek

Geluid: “krex-krex”

Levenswijze: vliegt niet graag, maar rent bij gevaar snel weg en blijft zo verborgen tussen het lange gras

Broedvogel: zomergast in West-Europa. In Vlaanderen is de soort als broedvogel nagenoeg uitgestorven

Broedgebied: plekken waar de vegetatie minimaal 20 cm hoog is

Leefgebied: vochtige tot natte, weinig tot niet bemeste hooilandcomplexen met soortenrijke kruidenvegetatie (Europese habitats 6120, 6410, 6510 en 7230)

Voeding: vooral dierlijk materiaal zoals insecten, slakken en wormen

Beheer: niet of matig bemesten, maaibeurten (in de buurt) uitstellen tot na 31 juli (broedsels), waardoor jonge vogels de kans krijgen om op te groeien