Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Foto: Derek Keats

 

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Classificatie: vogels, steltloperachtigen

Statuut: bijlagesoort vogelrichtlijn, kwetsbaar 

Lengte: 42-45 cm

Gewicht: 220-400 g

Herkenning: wit verenkleed met scherpe zwarte tekening op de kruin en nek, rug en vleugels, opvallende omhoog gebogen, zwarte snavel en lange blauwgrijze poten.

Verspreidingsgebied: heel Europa tot Zuid-Scandinavië, in de winter grote trek naar het Middellands Zeegebied en Afrika.

Leefgebied: zoute milieus, slikgebieden met eilandjes met kale grond, schelpen, wat planten, kort gras. Soms ook op gras- en open bouwland.

Levenswijze: broedvogel, in het najaar trekt hij naar Zuidwest-Europa. Sterk kustgebonden maar ook langs grote rivieren. Echte pionier van onbegroeide plekken met hoge dynamiek.

Voeding: kleine slakjes, wormpjes en garnaaltjes.

Voortplanting: paartjes baltsen opvallend en broeden in kolonies.

Nest: kuiltje in de grond, soms opvallender met nestrand, op slik, kaal weiland of akker. 3-4 eieren.

Broedtijd: half april – eind juni, 23-25 dagen, vliegvlug na 35-42 dagen.

Beheer: behoud van de natuurlijke en halfnatuurlijke leefgebieden, zorgen dat de natuurlijke vegetatiesuccessie wordt afgeremd. Instellen van een veilige, rustige nestomgeving.