Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Grote Modderkruiper

modderkruiper-c-tiit-hunt

Foto: Tiit-Hunt

Grote Modderkruiper (Misgurnus fossilis)

Classificatie: Chordadieren, karperachtigen

Statuut: wettelijk beschermd, bijlagesoort habitatrichtlijn, kwetsbaar

Lengte: max. 30 cm
Gewicht: tot 200 g

Uiterlijk: Langgerekte ronde vis met 10 bekdraden en een zijdelings afgeplatte staart. Bruine tot donkerbruine rug en flanken, met een donker vlekkenpatroon. Buik geeloranje.

Verspreidingsgebied: Oost-, Midden- en West-Europa

Leefgebied: Ondiep, stilstaand of zeer langzaam stromend water met een goede waterkwaliteit, op een bodem met een dikke modderlaag en veel planten.

Voeding: Wormen, watervlooien, muggenlarven en kreeftjes.

Levenswijze: Leeft overdag verscholen, foerageert ’s nachts. In drooggevallen wateren kan hij enige tijd overleven door zich in te graven.

Voortplanting: april-juni in warme wateren met veel plantenstructuur.

Eitjes: Worden afgezet na het paaien in ondiepe plantenrijke oeverzones.

Beheer: Zuivering van water en meer ecologisch beheer van wateroevers waarbij oever- en waterplanten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Anti-verdrogingsbeleid.