Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Grauwe klauwier

foto-1

Foto: Ron Knight

Grauwe klauwier (Lanius collurio)

Classificatie: zangvogels, klauwieren

Statuut: wettelijk beschermd, bijlagesoort vogelrichtlijn, met uitsterven bedreigd

Lengte: 16 – 18 cm

Herkenning mannetje: grijze kop met een brede zwarte wenkbrauwstreep. De onderdelen zijn lichtroze met een witte keel. Bovendelen zijn kastanjebruin.

Herkenning vrouwtje: minder opvallend getekend met grof schubpatroon op de lichte onderdelen. Het grijs op de kop is wat bruinig en de oogstreep is bruin, evenals de staart.

Levenswijze: zomergast en schaarse broedvogel, trekt in zuidoostelijke richting naar zuidelijk Afrika.

Verspreidingsgebied: van Europa tot westelijk Siberië, westelijk Kazachstan en westelijk Turkije.

Leefgebied: ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel of jong geboomte.

Voeding: grote insecten, hagedissen, veldmuizen en kleine vogels, gewoonte om prooien als voedselvoorraad op te prikken aan doornen of prikkeldraad.

Overzomeraar: van eind april tot september, overwintert in Afrika

Levenswijze: mannetjes komen sneller aan dan vrouwtjes en bemachtigen in groepjes een territorium. Polygamie is geen uitzonering, hoewel de mannetjes de vrouwtjes bewaken.

Nest: 4 tot 6 eieren, eind mei – eind juni, in een bekervormig nest in doornig struikgewas

Broedtijd: 14 dagen, nestvlieders 14 dagen later.

Beheer: creëren of behouden van een kleinschalig halfopen landschap. Verbossing tegengaan door een cyclisch kap-, maai- en graasbeheer. Extensief graslandbeheer met afwisseling van hooiweide, graasweiden en kruidenrijke zomen rond hagen en struiken voor behoud voedsel.

foto-2

Foto vrouwtje: Ron Knight