Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Boomkikker

europese_boomkikker_c_frank_vassen

Foto: Frank Vassen

Europese Boomkikker (Hyla arborea)

Classificatie: amfibie

Statuut: bijlage IV habitatrichtlijn, ernstig bedreigd

Herkenning: 4 tot 5 cm groot, grasgroene rug en lichte buik met op de anken een bruine band; oranje ogen met horizontale zwarte pupil. De boomkikker kan van kleur veranderen, naar lichtbruin of donkergroen, wanneer hij stres ondervindt. Mannetjes hebben een kwaakblaas onder de kin, alleen zichtbaar tijdens het kwaken.

Levenswijze: klimmer die 90% van de tijd op het land in overgang van kruidenrijke vegetaties naar struweel/bos doorbrengt

Overwintering: winterslaap van half-oktober tot half-april

Voortplanting: april-juni waarbij het vrouwtje 200-1400 eitjes in klompjes van 3-50 afzet, na de metamorfose (7-11 weken) verlaten de juveniele dieren het water.

Geluid mannetje: tijdens voortplanting krék-krék-krék- krék, nooit door elkaar, maar op elkaar afgestemd

Broedgebied: wateren met een goed ontwikkelde oever- en watervegetatie, niet te diep en met een open ligging, veel zoninstraling en vrijwel geen stroming

Leefgebied: 1-3 ha voedselrijke, structuur en vegetatie- rijke plassen (Europees habitattype 3150); kleinschalig landschap met struweelzone van bosranden, houtwallen en moerasgebieden

Voeding: verschillende insecten en ongewervelden

Beheer: natuurlijke rivierprocessen, uitvening, graven van drinkpoelen in een dicht netwerk van ondiepe poelen met een open ligging en veel zoninstraling, die niet droogvallen voor het einde van augustus. Voortplantingspoelen moeten worden gevrijwaard van vis.