Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Foto: © NTNU, Faculty of Natural Sciences

Europese bever (Castor fiber)

 

Classificatie: zoogdieren, knaagdieren

Statuut: kwetsbaar, habitatrichtlijn bijlage II en IV 

Lengte: 70-100 cm, + 35-37 cm staart

Gewicht: 15-35 kg

Uiterlijk: grijze tot donkerbruine vacht, Enkel achterpoten hebben zwemvliezen, platte ‘geschubde’ staart. Grote voortanden, bedekt met een harde laag oranje glazuur.

Vacht: haren zeer dicht op elkaar zodat er geen water tot op de huid kan doordringen.

Verspreidingsgebied: Midden- en Noordwest-Europa, Polen, Baltische staten tot in Rusland en Noordwest-China.

Leefgebied: overgang tussen land en water zoals moerassen, langs beken, rivieren en meren. Voorkeur voor rustige rivieren en meren omzoomd door broekbossen met bomen als wilg, populier en es.

Voeding: ’s Winters bast van zachthoutsoorten, ’s zomers ook kruidachtige land- en waterplanten. Takken van omgeknaagde bomen dienen als wintervoorraad.

Leefwijze: solitair of in kleine familieband, monogaam. ’s Nachts actief, overdag rusten in holen en burchten. Traag op land maar snel in het water. Bevers kunnen tot 5 min. onder water blijven.

Voortplanting: januari-februari

Dracht: 3,5 maand, 2-4 jongen per worp, ogen zijn open van bij de geboorte.

Volwassen leeftijd: na 2-3 jaar, wanneer ze ook het nest verlaten.

Levensverwachting: 8-12 jaar.

Beheer: verbeteren waterkwaliteit, min. 10-20 m brede, extensief beheerde oeverzones met opslag van zachte loofhoutsoorten. Wegnemen van fysieke barrières die de migratie bemoeilijken.