Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Beekprik

beekprik-c-tiit-hunt

Foto: Tiit-Hunt

Beekprik (Lampetra planeri)

Classificatie: Chordadieren, kaakloze vissen

Statuut: Wettelijk beschermd, bijlagesoort habitatrichtlijn, kwetsbaar

Lengte: max. 17,5 cm
Gewicht: 15-20 g, maximaal 40 g

Uiterlijk: Cilindervormig en langgerekt. Lichtgele tot zilverkleurige flanken en een ronde mondschijf. Zeven ronde kieuwopeningen achter het oog.

Verspreidingsgebied: Midden- en West-Europa

Leefgebied: Grindrijke plaatsen in de bovenloop van beken met een goede waterkwaliteit.

Voeding: dood (stukjes) organisch materiaal en kleine organismen

Levenswijze: Hele leven in dezelfde beekloop. Leeft tot zes jaar als een larve in de modderbodem en verandert dan in het vroege voorjaar tot volwassen prik. Hij krijgt ogen, vinnen en geslachtsorganen. Het dier verliest echter tegelijkertijd zijn maag- en darmstelsel.

Voortplanting: Februari – mei, het vrouwtje maakt een nestkuil door grind met de zuigmond te verslepen en zet daarin de eitjes af. Na de voortplanting sterven ze.

Eitjes: Nadat ze uit de eitjes gekomen zijn, laten de larven zich met de stroom meevoeren

Beheer: Zorgen voor zuurstofrijk water en vrije meandering. Obstakels van meer dan 15 cm passeerbaar maken door cascadestuw of vistrap. Ruimingen gefaseerd uitvoeren.

Foto larve: Jelger Herder

Foto van een Rivierprik of beekprik larve, deze soorten zijn zo nauw verwant dat de larven in het veld niet van elkaar te onderscheiden zijn. Op deze locatie komen beide soorten voor dus de foto's kunnen van beide soorten larven zijn; Photo of a River Lamprey or Brook Lamprey larvae, these species are so closely related that it is not possible to identify the larvae in the field. On this location both species occur so the photo's can be of either species.