Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Atlantische zalm

Foto: © Walter Baxter

 

Atlantische zalm (Salmo salar)

 

Classificatie: Straalvinnigen, Zalmen

Statuut: beschermd, habitatrichtlijn bijlage II en IV

Lengte: volwassen rond 1 meter, soms tot 150 cm.

Gewicht: tot 45 kilo

Uiterlijk: zeer afhankelijk van de leeftijdsfase. Slanke gestroomlijnde vis,  zilveren kleur met kleine x-vormige zwarte stipjes vanaf boven de zijlijn. In zoet water neemt de zilveren kleur af, vrouwtjes worden donkerder en mannetjes ontwikkelen een oranje marmering en gehaakte onderkaak

Verspreidingsgebied: Atlantische oceaan vanaf Noord-Spanje tot de Barentszzee, in de Noordzee en de Baltische zee en de hierop uitmondende rivieren

Leefgebied: zee en schone en zuurstofrijke rivieren. Paaigronden omvatten ondiepe, slibvrije grindbanken met een matige stroomsnelheid

Voeding: juvenielen vooral macrofauna, op zee wordt gejaagd op vis en kreeftachtigen

Leefwijze: volwassen dieren zwemmen vanuit de zee honderden kilometers stroomopwaarts naar hun geboortegrond om voort te planten

Voortplanting: paaimigratie gedurende de zomermaanden, paaien gebeurt in oktober tot december. Het vrouwtje zet de eieren (5-7 mm) af in een paaikuiltje die na 70 tot 200 dagen uitkomen. Volwassen dieren zwemmen terug naar zee. De juvenielen groeien eerst 3 jaar op in de geboorteriviertjes

Volwassen leeftijd: na 3 jaar

Levensverwachting: 4-6 jaar

Beheer: De trek moet worden mogelijkgemaakt. Essentieel om mismigratieknelpunten zoals sluizen en stuwel op te lossen. Een goede waterkwaliteit en zuurstof in de doortrekgebieden is belangrijk