Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

LSVI tabellen

Om de instandhoudingsdoelen te bepalen gebruiken de auteurs van de rapporten tabellen die de Lokale Staat Van Instandhouding weergeven (LSVI-tabellen). Er zijn 3 LSVI tabellen: voor habitats, voor habitatrichtlijnsoorten en voor vogelrichtlijnsoorten. De LSVI tabellen werden opgemaakt door het INBO.

LSVI Habitats (deel 1, deel 2)

LSVI Soorten (deel 1deel 2deel 3)

LSVI vogels