Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Bepalen natuurdoelen

In de aanloop naar de implementatie van Natura 2000 op Vlaams niveau werd een procedure opgesteld om de doelstellingen voor natuur te bepalen. Op 3 april 2009 werd deze door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In dit besluit regelt men de grote lijnen voor het overlegproces met de betrokken partijen en de opmaak van de doelstellingen voor gans Vlaanderen alsook voor elke SBZ. De doelstellingen over gans Vlaanderen worden de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of G-IHD’s genoemd. Deze doelstellingen moeten nadien verdeeld worden over de aangeduide gebieden (SBZ’s) en worden de specifieke instandhoudingsdoelstellingen of S-IHD’s genoemd. De G-IHD’s werden op 29 mei 2009 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Eveneens werden in 2009 de methodes voor de bepaling van de S-IHD’s opgemaakt. Dit gebeurde in nauw overleg met de betrokken sectoren via een overleggroep (organisaties waaronder Hubertus Vereniging Vlaanderen en Landelijk Vlaanderen) en een projectgroep (administraties). Na het bepalen van de methodes, startte het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) met de opmaak van rapporten voor de S-IHD’s. Elk rapport doorloopt een proces dat moet controleren of de rapporten op allerlei vlakken correct zijn opgesteld en deze aanpassen waar nodig. Deze rapporten worden opgemaakt in 3 trajecten. Het eerste traject moet afgewerkt worden in 2009 en bevat de eerste 8 rapporten (rapporten traject 1). Het tweede traject, dat de volgende 16 rapporten bevat moet afgewerkt worden in 2010 (rapporten traject 2). En het laatste traject, met de laatste 10 rapporten, moet afgewerkt zijn tegen 2012 (rapporten traject 3). In totaal worden dus 34 rapporten opgemaakt voor de in Vlaanderen 62 habitat- en vogelrichtlijngebieden of Natura 2000-gebieden.

Nadien zullen maatregelen getroffen moeten worden om natuur te herstellen of te behouden. Hiervoor rekent men op de samenwerking van alle betrokken sectoren, inclusief de privé. Om deze vrijwillige initiatieven te begeleiden stelt INBO alvast een vademecum samen, waarin beheersmaatregelen worden beschreven. Dit is het Handboek voor Beheerders deel I en deel II.