Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Handboek voor beheerders

Onderstaande twee links leiden u naar de handboeken voor beheerders deel 1 en 2. Deze handboeken zijn door het onderzoeksinstituut INBO opgesteld om als leidraad te dienen bij het realiseren van Europese natuurdoelen op het terrein. Het is een hulpmiddel voor grondgebruikers, -beheerders of -eigenaars die vrijwillig hun steentje willen bijdragen door natuurdoelen te realiseren. Deze bijdragen kunnen geleverd worden door een gericht beheer op de terreinen uit te voeren.

Deel 1 richt zich op het beheer van habitats. Dit zal in veel gevallen gaan om het versterken en optimaliseren van het reguliere beheer door extra maatregelen uit te voeren. In dit boek worden verschillende beheersvormen uitgelegd als ook de optimalisatie van natuurontwikkeling en -herstel.

Deel 2 gaat in op de manier waarop een bepaald beheer kan bijdragen aan het behoud van soorten. Het doel is om stabiele populaties te realiseren binnen een ruimtelijk geheel van verschillende habitats.

 

Van Uytvanck, J.; De Blust, G. (2012). Handboek voor beheerders: Europese natuurdoelstellingen op het terrein: Deel I. Habitats. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Lannoo: Brussel. ISBN 978-94-01-40096-1. 302 pp.

unknownHandboek voor Beheerders deel 1 Habitats

Van Uytvanck, J.; Goethals, V. (2014). Handboek voor beheerders: Europese natuurdoelstellingen op het terrein: Deel II. Soorten. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Lannoo: Brussel. ISBN 978-94-014-1677-1. 348 pp.

9789401416771Handboek voor Beheerders deel 2 Soorten

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.