Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

9 december: Dag van de Boseigenaar

Persbericht Koepel van Vlaamse Bosgroepen:


Bosuitbreiding: geen woorden, maar daden!

Vlaamse Bosgroepen planten meer dan 5 ha nieuw bos

Op zondag 9 december is het de ‘Dag van de Boseigenaar’. Dan wordt Vlaanderen ook meteen 5,6 hectare bos rijker dankzij de inzet van particuliere eigenaars en de Vlaamse Bosgroepen. Zij organiseren die dag namelijk vier plantacties op gronden van (toekomstige) boseigenaars. Met dit initiatief willen de Bosgroepen de vele boseigenaars in Vlaanderen in de kijker zetten en waarderen voor hun inspanningen om hun bossen goed te beheren. Door ook nieuwe bossen te planten, helpen deze mensen mee de broodnodige – maar stagnerende – bosuitbreiding voor Vlaanderen effectief te realiseren.

Mee helpen planten?
Dat kan! Check www.bosgroepen.be/evenementen voor de details per actie.

Waar wordt er geplant?

LIMBURG
‘Forest in one day’ in Alken, Wolfstraat 68, tussen 10 en 16 uur
Voor de vierde keer op rij wordt hier samengewerkt met het Jane Goodall Institute Belgium (JGI). In totaal komt er 2 ha gemengd bos bij met een speciaal rouwbosje van taxussen om overleden geliefden te herinneren. Voor elke boom geplant in Alken, sponsort het JGI de aanplant van bomen in Afrika om het leefgebied van chimpansees te herstellen. Ook partner Luminus ondersteunt en spoort zijn werknemers aan om mee te komen planten. Om 11u is er een persmoment voorzien. Er is soep, een drankje en kinderanimatie aanwezig.

ANTWERPEN
Uitbreiding boscomplex Heidehuizen in Mol-Balen, Belsebaan 26/1, tussen 9u30 en 14u
Hier wordt een weide van 1,9 ha bebost. Om 12u is een persmoment voorzien, waarna kan worden nagepraat bij een hapje en een drankje.

OOST-VLAANDEREN
Nieuw bos aan de Windekemolen in Oosterzele, Pastoor De Vosstraat 57, tussen 9u30 en 13u
Op een voormalige akker worden in totaal 1600 bomen en struiken geplant. Er vinden ook twee gegidste wandelingen plaats. Afsluitend is er een aperitief voorzien.

WEST-VLAANDEREN
Bosuitbreiding bij het Lindeveld te Beernem, Hulstlo 1a, tussen 13u30 en 16u30
Hier komt er 1 ha nieuw privaat bos bij waarbij wordt afgesloten met een hapje en drankje. Parkeren kan bij het PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, Beernem.

Waarom bij private eigenaars?
Ongeveer 60% van het Vlaamse bosareaal is in privébezit. Deze groep mensen heeft zo een enorm potentieel: bossen zijn immers onmisbaar voor de natuur, het klimaat en onze eigen gezondheid. Deze maatschappelijke inzet is bijzonder en verdient erkenning en waardering. Dé boseigenaar bestaat echter niet: de ene beschermt vooral de natuurwaarden in het bos en realiseert daarmee Europese doelstellingen, de andere legt meer de nadruk op houtproductie of maakt zijn bos toegankelijk voor het publiek. Ook voor de nodige structurele bosuitbreiding kan de particulier een belangrijke rol spelen: dat bewijzen de meer dan 80 ha gronden die – via de Bosgroepen – klaar liggen om te bebossen. Meer info op http://www.ikwilbebossen.be.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.