Trierstraat 67, 1040 Brussel info@privaatbeheer.be +32 (0)2 217 27 40

APB-NB

Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?

Klimaatveranderingen zullen voor het bos nieuwe omstandigheden creëren. Dat zal een aangepast beheer vereisen,dat vorm zou moeten krijgen in preventieve maatregelen. Maar de mate waarin aangepast beheer reeds wordt toegepast is niet duidelijk. In deze bijdrage gaan wij in op de perceptie van boseigenaars of –beheerders inzake klimaatverandering, hun bosbeheer dat er over staat en in de hindernissen die zij ondervinden in het tot stand brengen van geschikte aanpassingsmaatregelen.

In 2015 is de enquête “Percepties van bosbeheerders en boseigenaars over klimaatsverandering en de impact ervan op hun bossen” verspreid onder bosbeheerders en actoren die in meer en mindere mate te maken hebben met bos. Ook Landelijk Vlaanderen werkte hieraan mee.

Ondertussen werden de resultaten gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, en werd een artikel opgemaakt in samenwerking tussen onderzoekster Rita Sousa-Silva van de KU Leuven en BOS+. Dit artikel vindt u in onderstaande link.

Artikel_Klimaatadaptatie in het bosbeheer- een mythe of een feit? Klimaatadaptatie in het bosbeheer- een mythe of een feit?

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.